هیئت علمدار

پایگاه اینترنتی هیئت علمدار مشهد الرضا (ع)

هیئت علمدار

پایگاه اینترنتی هیئت علمدار مشهد الرضا (ع)

آخرین نظرات

۱۹۵ مطلب با موضوع «مناسبت ها» ثبت شده است

گزارش تصویری
شب بیست و دوم رمضان ۱۴۰۱

مناجات:
کربلایی سیدحامد عادل
سخنران:
حجت‌الاسلام‌ رئیس السادات
مداحان:
حاج‌مهدی‌اکبری-حاج‌سعیدقانع
کربلایی رضا منتظری 

شب بیستم رمضــان ۱۴۰۱

مناجات:
کربلایی سیدحامد عادل
سخنران:
حجت‌الاسلام‌ رئیس السادات
مداحان:حاج‌مهدی‌اکبری-حاج‌سعیدقانع

شب نوزدهم رمضان ۱۴۰۱

قرائت جوشن کبیر:
کربلایی سیدحامد عادل
سخنران:
حجت‌الاسلام‌ رئیس السادات
مداح:حاج‌ سعید قانع

گزارش تصویری
شب بیست و یکم رمضان ۱۴۰۱

مناجات:
کربلایی سیدحامد عادل
سخنران:
حجت‌الاسلام‌ رئیس السادات
مداحان:حاج‌مهدی‌اکبری-حاج‌سعیدقانع
گزارش تصویری
برنامه نهم شبهای تنهایی
پخش از تلویزیون اینترنتی علمدار

با اجرای:
ابوالفضل عصمت پرست
با حضور:
حاج مهدی اکبری‌-حاج سعید قانع

مهمانان برنامه:
حاج حسن‌کاشانی‌
کربلایی سیدرضاتحویلدار
حسن تحققی(زندگی پس از مرگ)
 

گزارش تصویری
برنامه هشتم شبهای تنهایی
پخش از تلویزیون اینترنتی علمدار

با اجرای:
ابوالفضل عصمت پرست
با حضور:
حاج مهدی اکبری‌-حاج سعید قانع

مهمانان برنامه:
دکترصادقیان-استادمافی نژاد 

گزارش تصویری
برنامه هفتم شبهای تنهایی
پخش از تلویزیون اینترنتی علمدار

با اجرای: 
ابوالفضل عصمت پرست
با حضور: 
حاج مهدی اکبری‌-حاج سعید قانع

مهمان برنامه:
حاج‌رضانظامی‌حاج‌کاظم‌ذوقیان
حاج‌محمدگلابگیرکربلایی‌وحیددبیر
و منتخبــین سـری۴و۵ مداح شو

گزارش تصویری
برنامه سوم شبهای تنهایی
پخش از تلویزیون اینترنتی علمدار

با اجرای: 
ابوالفضل عصمت پرست
با حضور: 
حاج مهدی اکبری‌-حاج سعید قانع

مهمانان برنامه:
مهدی‌رحیمی-احمدبابایی-محسن‌صرامی
 

جشن میلاد سرداران کربلا 12 اسفند1400
سخنران: حجت الاسلام داشمند
مداحان:حاج مهدی اکبری- حاج سعید قانع
کربلایی رضا پیروی- کربلای حسن رضاقلی
مهدیار خراسانی- محمدمهدی رمضانی

گزارش تصویری جشن میلاد سرداران کربلا 12 اسفند1400
سخنران: حجت الاسلام داشمند
مداحان:حاج مهدی اکبری- حاج سعید قانع
کربلایی رضا پیروی- کربلای حسن رضاقلی
مهدیار خراسانی- محمدمهدی رمضانی