هیئت علمدار

پایگاه اینترنتی هیئت علمدار مشهد الرضا (ع)

هیئت علمدار

پایگاه اینترنتی هیئت علمدار مشهد الرضا (ع)

آخرین نظرات
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     29 صفر 97 حاج ابراهیم رحیمی 1   29 صفر 97 حاج ابراهیم رحیمی 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://bayanbox.ir/view/2220848838668632905/IMG-0913.jpg
                            حاج مهدی اکبری- شور- کاش آقا همش محرم باشه                     
                                            
http://bayanbox.ir/view/5905895977062372783/IMG-0980.jpg   http://bayanbox.ir/view/3028679019942192687/IMG-1057.jpg
 
http://bayanbox.ir/view/4254857685398828836/IMG-0932.jpg   http://bayanbox.ir/view/7375733929205054348/IMG-0918.jpg
 
 
 
 
 
 
 

   حاج‌مهدی‎اکبری-شب‌هفتم-ای‌ولی‌نعمتم                  حاج‌مهدی‎اکبری-شب‌هفتم-بارون‌داره‌میباره

            حاج‌مهدی‌اکبری-شب‌ششم-عموبیا                 حاج‌مهدی‌اکبری-شب‌ششم-گریه‌میکنم‌بی‌صدا

         حاج‌مهدی‌اکبری-شب‌ششم-روضه              حاج‌مهدی‌اکبری-شب‌پنجم-دلگیری‌ودلت‌پرازخون

حاج‌مهدی‌اکبری-شب‌پنجم-بطلب‌توای‌آقا                    سعیدقانع-شب‌پنجم-نکنه‌میخوای‌بگی‌که

سعیدقانع-شب‌پنجم-منودل‌منوروضه‌های‌حرم           سعیدقانع-شب‌چهارم-بازدوباره‌بایه‌سلام

حاج‎مهدی‌اکبری-شب‌چهارم-به‌هوای‌حرم            حاج‌مهدی‌اکبری-شب‌سوم-پدرم‌آمده‌است

سعیدقانع-شب‌سوم-بازاسم‌منوگدابنویس        حاج‌مهدی‌اکبری-شب‌دوم-قربون‌زهیرتو

           حاج‎‌مهدی‌اکبری-شب‌اول‌محرم-برگردوبرو     سعیدقانع-شب‌اول‌محرم-بازم‌منموشبهای‌خوب‌محرم

حاج‌مهدی‌اکبری-شب‌اول‌محرم-هواهوای‌کربلا              حاج‌مهدی‌اکبری-پسرشاه‌لافتا‌عباس‌عباس

سعیدقانع-به‌عشق‌ارباب‌هستی‌موپای‌علم‌میریزم      سعیدقانع-شاملم‌شده‌نگاه‌ذره‌پرورت‌

حاج‌مهدی‌اکبری-عاقبت‌بخیری‌یعنی                           سعیدقانع-پابه‌پای‌غم‌سینه‌میزنم

سعیدقانع-جشن‌عیدمبعث-جام‌می‌نابم‌علی             سعیدقانع-جشن‌عیدمبعث-مهمون‌خونه‌توام‌علی

حاج‌مهدی‌اکبری-ولادت‌امام‌علی(ع)                          حاج‌مهدی‌اکبری-ولادت‌امام‌علی(ع)

سعیدقانع-ولادت‌امام‌علی(ع)                                 سعیدقانع-ولادت‌امام‌علی(ع)

  سعیدقانع-ولادت‌حضرت‌زهرا(س)                     حاج‌مهدی‌اکبری-ولادت‌حضرت‌زهرا(س)

     حاج‌مهدی‌اکبری-شب‌آخرصفر                              مصطفی‌صابرخراسانی-شب‌آخرصفر

مازیارطاوولی-شب30صفر-آهنگ‌شبهای‌دلم       عباس‌طهماسب‌پور-شب30صفر-گفتم‌ومیگم‌اینوهمیشه

       محمودگرجی-شب29صفر-علم‌و‌کتیبه           عباس‌طهماسب‌پور-شب28صفر-مثل‌مجنون

عباس‌طهماسب‌پور-شب28صفر-به‌روی‌دست‌مردمه    عباس‌طهماسب‌پور-شب28صفر-غریبی‌یعنی‌ازفاطمه

سعیدقانع-شب27صفر-بزارکه‌بگم‌کجایی‌ام       سعیدقانع-شب27صفر-مهربونی‌هاتویادم‌نمیره

حاج‌مهدی‌اکبری-اربعین94-حرفام‌توی‌دلم‌یه‌اربعین    حاج‌مهدی‌اکبری-اربعین94-رسیدم‌ازسفرشام

حاج‌مهدی‌اکبری-شام‌غریبان-خون‌گریه‌میکنم        حاج‌مهدی‌اکبری-شام‌غریبان-امشب‌به‌صحرا

سعیدقانع-شام‌غریبان-روضه                                حاج‌مهدی‌اکبری-شب‌عاشورا

                             حاج‌مهدی‌اکبری-شب‌عاشورا
http://bayanbox.ir/view/2409462264682171027/zohr-tasua-moharam94-alamdar-22.jpg
حاج‌مهدی‌اکبری-شب‌عاشورا                            حاج‌مهدی‌اکبری-‌ظهرتاسوعا94
http://bayanbox.ir/view/82847301869864445/zohr-tasua-moharam94-alamdar-15.jpghttp://bayanbox.ir/view/6363938616642646361/zohr-tasua-moharam94-alamdar-20.jpg
حاج‌مهدی‌اکبری-ظهرتاسوعا94           حاج‌مهدی‌اکبری-ظهرتاسوعا94

http://bayanbox.ir/view/6594996061853177124/zohr-tasua-moharam94-alamdar-13.jpghttp://bayanbox.ir/view/5562059305397887332/shab9-mmoharam94-alamdar-21.jpg
حاج‌مهدی‌اکبری-ظهرتاسوعا94                          حاج‌مهدی‌اکبری-شب‌تاسوعا
http://bayanbox.ir/view/5342539787954748881/shab9-mmoharam94-alamdar-2.jpghttp://bayanbox.ir/view/4418565991554206060/shab9-mmoharam94-alamdar-19.jpg
  حاج مهدی اکبری- تک- شب تاسوعا        حاج مهدی اکبری- سنگین-شب تاسوعا

حاج‌مهدی‌اکبری-شب‌هشتم‌محرم                               حاج‌مهدی‌اکبری-شب‌هشتم‌محرم

حاج‌مهدی‌اکبری-شب‌هشتم‌محرم                                    حاج‌مهدی‌اکبری-شب‌هفتم‌محرم

حاج‌مهدی‌اکبری-شب‌هفتم‌محرم                            حاج‌مهدی‌اکبری-شب‌هفتم‌محرم
http://bayanbox.ir/view/5562557123455425551/shab6-moharam-94-16.jpghttp://bayanbox.ir/view/480954545021595139/shab6-moharam-94-18.jpg
سعیدقانع-شب‌ششم‌محرم                                  حاج‌مهدی‌اکبری-شب‌ششم‌محرم
http://bayanbox.ir/view/1349357734526229888/shab5-moharam94-8.jpg
حاج‌مهدی‌اکبری-شب‌پنجم‌محرم                                     حاج‌مهدی‌اکبری-شب‌پنجم‌محرم
http://bayanbox.ir/view/2673191520411934094/shab5-moharam94-11.jpg
حاج مهدی اکبری-شب‌پنجم‌محرم                              حاج‌مهدی‌اکبری-شب‌چهارم‌محرم

حاج‌مهدی‌اکبری-شب‌چهارم‌محرم                            سعیدقانع-شب‌چهارم‌محرم

حاج‌مهدی‌اکبری-شب‌سوم‌محرم                     حاج‌مهدی‌اکبری-شب‌سوم‌محرم

سعیدقانع-شب‌سوم‌محرم94                        حاج‌مهدی‌اکبری-شب‌دوم‌محرم94
http://bayanbox.ir/view/3388648799337087187/shab-1-moharam-94-heiat-alamdar.jpg
حاج‌مهدی‌اکبری-شب‌دوم‌محرم                      حاج‌مهدی‌اکبری-شب‌اول‌محرم
  http://bayanbox.ir/view/7215862671406465362/shab-1-moharam-94-heiat-alamdar-14.jpghttp://bayanbox.ir/view/8608860138057402861/shab-1-moharam-94-heiat-alamdar-13.jpg
  حاج مهدی اکبری-شور1-شب اول-محرم94          حاج مهدی اکبری-زمینه-شب اول محرم94

حاج‌مهدی‌اکبری-ولادت‌حضرت‌عباس(ع)                 حاج‌مهدی‌اکبری-ولادت‌حضرت‌عباس(ع)

           سعیدقانع-ولادت‌حضرت‌عباس(ع)                    مهدی‌اکبری-ولادت‌امام‌حسین(ع)-آرزومه‌آرزومه

حاج‌مهدی‌اکبری-سرودولادت‌امام‌حسین(ع)                  حاج‌مهدی‌اکبری-صدمرده‌زنده‌میشود

سعیدقانع-سرودولادت‌امام‌حسین(ع)                              حاج‌مهدی‌اکبری-چقدرسخته

سعیدقانع-همه‌میدونن‌ثاراللهیم                    حاج‌مهدی‌اکبری-چه‌حسه‌خوبیه‌وقتی

سیدحجت‌بحرالعلوم-سرودولادت‌امیرالمؤمنین(ع)           سیدحجت‌بحرالعلوم-مدح‌امیرالمؤمنین(ع)

حاج‌مهدی‌اکبری-سرودولادت‌امیرالمؤمنین(ع)               سعیدقانع-سرودولادت‌امیرالمؤمنین(ع)

سعیدقانع-مدح‌حضرت‌زهرا(س)                                   مهدی‌اکبری-خونشومیریزم

اکبری-وفات‌حضرت‌ام‌البنین-بنویسیدمرامست‌اباعبدلله  مهدی‌اکبری-وفات‌حضرت‌ام‌البنین-وای‌از‌مدینه

اکبری-وفات‌حضرت‌ام‌البنین-همه‌میدونن‌شما‌رودوست‌دارم    مهدی‌اکبری-ظهرشهادت‌حضرت‌زهرا-توکه‌باشی

مهدی‌اکبری-ظهرشهادت‌حضرت‌زهرا-دارم‌برامادرهدیه  مهدی‌اکبری-ظهرشهادت‌حضرت‌زهرا-یه‌خوابی‌دیدم

مهدی‌اکبری-ظهرشهادت‌حضرت‌زهرا-بایدقبول‌کنم     مهدی‌اکبری-ظهرشهادت‌حضرت‌زهرا-تومثل‌ابری

       حاج‌مهدی‌اکبری--نوکری‌نوکراتودوست‌دارم             حاج‌مهدی‌اکبری-میلادپیامبر(ص)وامام‌صادق(ع)

حاج‌مهدی‌اکبری-میلادپیامبر(ص)وامام‌صادق(ع)              حاج‌مهدی‌اکبری-میلادپیامبر(ص)وامام‌صادق(ع)

سعیدقانع-میلادپیامبر(ص)وامام‌صادق(ع)

سعیدقانع-محسنیه-دنیانیومده‌دنیای‌منی                        مهدی‌اکبری-محسنیه-یه‌خونه‌بود

  مازیارطاوولی-شب‌آخر-من‌سینه‌زنوگریه‌کن                 حاج‌مهدی‌اکبری-شب‌آخر-هرچه‌بودگذشت

            سعیدقانع-شب‌آخر-روضه‌وداع                              مازیارطاوولی-شب30صفر-خدامنومجنون

         مهدی‌اکبری-شب30صفر-موازهم‌بچه‌گیام           صابرخراسانی،مختاری،قانع-شب29صفر-روضه

مهدی‌مختاری-شب29صفر-منموضریح‌توکه‌همیشه    مهدی‌مختاری-شب29صفر-یه‌روزازاین‌سرگذشت

      سعیدقانع-شب28صفر-به‌دل‌شعله‌ورم                مهدی‌اکبری-شب28صفر-غروب‌مدینه‌شبای‌بقیع

 مهدی‌اکبری-شب28صفر-خالیه‌توی‌بقیع‌                      سعیدقانع-شب27صفر-خوش‌به‌سعادتم

                      سعیدقانع-شب27صفر-روضه             حاج‌مهدی‌اکبری-شب27صفر-منومجنون‌منولیلا            

           سعیدقانع-شب26صفر-بهونه‌میگیره‌دل           مهدی‌اکبری-شب26صفر-چه‌خیابونیه‌بین‌الحرمین      

مهدی‌اکبری-شب26صفر-ذکرتمومه‌عاشقا                 مهدی‌اکبری-شب26صفر-امسال‌اربعین

          اکبری-شهادت‌حضرت‌رقیه-کربلاخونمه     اکبری-شهادت‌حضرت‌رقیه-بابابرای‌دیدن‌دخترمی‌آید

               اکبری-شهادت‌حضرت‌رقیه-روضه             سلیمانی‌پور-شهادت‌حضرت‌رقیه-نگفتی‌من‌دل‌ندارم‌رفتی

مهدی‌اکبری-شام‌غریبان-سرت‌برروی‌نیزه             مهدی‌اکبری-شام‌غریبان-شمشیرهااینجافقط‌

        مهدی‌اکبری-شام‌غریبان-توراگم‌کردم             مهدی‌اکبری-شام‌غریبان-خوردی‌امروزنیزه‌فردانعل

          حاج‌مهدی‌اکبری-شب‌عاشورا-علیکن‌بالفرار          حاج‌مهدی‌اکبری-شب‌عاشورا-میترسم‌ازفردای‌خیمه‌گاه

حاج‌مهدی‌اکبری-ظهرتاسوعا-بین‌شمامردانگی‌           حاج‌مهدی‌اکبری-ظهرتاسوعا-برگ‌براتموهمین‌

حاج‌مهدی‌اکبری-ظهرتاسوعا-سرسردارسلامت‌بادا            سعیدقانع-ظهرتاسوعا-من‌به‌زیرپرتوام‌مگه‌نه

     حاج‌مهدی‌اکبری-شب‌تاسوعا-ای‌نبض‌من               حاج‌مهدی‌اکبری-شب‌تاسوعا-سقاوعلمدارسپاه

        حاج‌مهدی‌اکبری-شب‌هشتم-عزل‌روضه                     حاج‌مهدی‌اکبری-شب‌هشتم-به‌جسم‌من‌آبوگلی

حاج‌مهدی‌اکبری-شب‌هفتم-داری‌میری‌میدون‌       حاج‌مهدی‌اکبری-شب‌هفتم-اصغرم‌رعناشده

حاج‌مهدی‌اکبری-شب‌هفتم-نوکرزمین‌خوردتو           سعیدقانع-شب‌ششم-ببین‌که‌نیزه‌ای‌عمو

سعیدقانع-شب‌پنجم-چقدرتیغ‌چقدرسنگ               حاج‌مهدی‌اکبری-شب‌پنجم-بی‌توهمش‌مکافاته

حاج‌مهدی‌اکبری-شب‌پنجم-ای‌زینت‌دوش‌نبی        حاج‌مهدی‌اکبری-شب‌پنجم-من‌نمیتونم‌بمونم‌حرم‌عمه

سعیدقانع-شب‌سوم-راهی‌تاحرمت‌نمونده‌آقا                  حاج‌مهدی‌اکبری-شب‌سوم-این‌شبابی‌تابم

            سعیدقانع-شب‌دوم-روضه                              سعیدقانع-شب‌دوم-حرم‌رؤیامه‌رؤیامه‌رؤیامه

مهدی‌اکبری-شب‌دوم-وقتی‌گذشت‌سرگذشت              سعیدقانع-شب‌دوم-وای‌اشک‌ازچشام‌میباره

حاج‌مهدی‌اکبری-شب‌اول‌محرم-آمددوباره‌ماهتان‌از‌راه     حاج‌مهدی‌اکبری-شب‌اول‌محرم-حالانمیشه‌برگردی
حاج مهدی اکبری - استقبال محرم                                   سعید قانع - استقبال محرم

حاج مهدی اکبری - استقبال محرم                          حاج مهدی اکبری - استقبال محرم

حجت الاسلام نقویان - بخش سوم                            حجت الاسلام نقویان - بخش دوم

      حاج مهدی اکبری - بسته‌ام پای تو دخیلی             امیر سلیمانی پور - دوای دردم این دفعه که بیام..

حاج مهدی اکبری - هوا هوای روضه                         سعید قانع - شهادت امام جواد (ع)

             سعید قانع - روضه امام جواد (ع)                    مصطفی صابر خراسانی - مدح امام رضا (ع)

      قاسم اسدی - مدح امیرالمؤمنین (ع)              حاج مهدی مختاری - بسم الله چشام دریای وسیعه

   سعید قانع - شب زیارتی امام رضا (ع)                   حاج مهدی اکبری - شب زیارتی امام رضا (ع)

   حاج مهدی اکبری - شب زیارتی امام رضا(ع)                امیرسلیمانی‌پور - شب زیارتی امام رضا(ع) 

     حاج مهدی اکبری - سرمستم و مبتلا                     سعید قانع - مهربونی‌هاتو یادم نمیره ارباب  

           حاج مهدی اکبری - عمریه خونه تو مهمونم                 حاج مهدی اکبری - طواف طواف طواف کن                   

  حاج‌مهدی‌اکبری-سرودولادت‌حضرت‌معصومه(س)               حاج‌مهدی‌اکبری-مدح‌حضرت‌معصومه(س)

حاج مهدی اکبری - زمین میلرزه زمان میلرزه      حاج مهدی اکبری - شهادت امام صادق (ع) 

    حاج مهدی اکبری - اشکای روضه تو قیمت داره    حاج مهدی اکبری - شیعه ام شیعه‌ی حیدر کرارم 

        سعید قانع - ولادت امام زمان (عج)                    حاج مهدی اکبری - رجزخوانی برای داعش 

           حجت الاسلام نقویان - بخش اول                         مختاری - رجزخوانی برای داعش           
 
               اکبری - ناجی نوح ساکن روح یا من ارجوه           اکبری - تموم هستی مو مدیون چشاتم میدونی                           
                اکبری - سرود نیمه‌ شعبان                                     مختاری - سرود نیمه شعبان


 

نظرات  (۶۳)

سلام چرا از سخنرانی های حاجاقا حاتمی نمی زارید که همه استفاده کنیم؟؟؟
این همه مداحی میزارید خوبه خیلیم عالی
ولی اکه سخنرانی هم لطف کنید بزارید ممنون میشیم
خدا خیرتون بده
سلام خسته نباشید کارتون اصلا حرفه ای نیست

با سلام و احترام /
با تشکر از همه کسانی که برای این سایت زحمت میکشن.
اگر امکان داره نوحه شام غریبان آقای اکبری ( خون گریه میکنم )رو برام از طریق ایمیل بفرستید یا درست کنید که بشه دانلود کرد. و نوحه شام غربیان( ای تن خسته ز گودال ز پا افتاده) رو هم بذارید.
من منتظر هستم
با تشکر فراوان

سلام خواهش میکنم از اقای حاج محمود کریمی دعوتشون کنید ممنون
روضه ظهر تاسوعا امسال لطف 
سلام 
خسته نباشد 
حاج مهدی نفست گرم صدات ادمو اروم میکنه اقایی ب مولا 
حاج سعید نفس شما هم گرم روضه هاتو عشقه
اگه لطف کنین کیفیت فایل های تصویری محرم ۹۴ رو بالا ببرید 
ممنون میشم 
یا علی 
۲۴ شهریور ۹۴ ، ۰۱:۳۷ مصطفی خواجه. یزد
حاج مهدی دمت گرم یکی یه دونه ای به مولا .
سلام حاج مهدی مولایی با صداتون با شرکت تو مجلساتون بزرگ شدم پرچمت بالا دایی از طرف بچه های جاده قدیم بلوار طوس
خیلی چاکرم حاج مهدی پرچمت بالا بچه جاده قدیم

سلام ضمن شکر یک نکته به آقای اکبری میخواهم بگویم واقعابعضی ازاشعارکه میخونید درشآن اهل بیت هست شعری که یک خواننده پاپ میخونه شماباکمی دخل وتصرف اون راعوض کرده ودروصف اهل بیت میخونید به نظرشمابزرگوار آیاباوجود این همه شعر دروصف اهل بیت این کار ازطرف شما که نفس گرمی دارید مناسب می باشد لطفا کمی تآمل بفرمایید...

حاج آقامهدی..
حضرت مادر نگهدارتون..
شیر مادر حلالتون..
۱۱ مرداد ۹۴ ، ۱۰:۵۹ محمدرضا از قائمشهر
جون مادرتون جون عزیزاتون تصویری ماه رمضون بذارین ما که مردیم... حاج مهدی اسیرتم حداقل قائمشهر نمیای بابل هیئت حاج رضا بذری سر بزن یا هرجا دیگه مازندران اومدی در بست نوکرتم هستم... فدایی داری
سلام آقای اکبری ١٣سال از آخرین دیدارمون گذشته و من هنوز با صدای شما زنده ام و زندگی می کنم, نفستون پایدارو در پناه حق باشید, امام رضا نگهدارتون
روضه های حاج سعید قانع یه دونه است و خدایی تکه.
یاعلی
۱۶ خرداد ۹۴ ، ۱۵:۵۵ مکتب الرضا
سلام خسته نباشید با کلیپ های جلسه مدافعان 3 با نوای حاج مهدی اکبری و کربلایی امین پورمعافی به روز هستم تقاضا دارم کلیپ های جلسه مدافعان 3 را در سایت علمدار قرار دهید یا حق
اگه می شه ویدیو ها رو زود تر بزارید
سلام اگه میشه ویدیو شعر منو میزد رو کاملش روبزارین


دم شما گرم
التماس دعا
لطفا فیلم مجالس هفتگی رو
بزارین
سلام خسته نباشین  مداحی همه میدونن شمارو دوست دارم صداش کمی مشکل داره
سلام
خسته نباشید
لطفا مداحی های تصویری ولادت حضرت زهرا س رو بذارید (هرچه سزیع تر)
با تشکر
سلام.ممنون که تلاوت استاد شاکرنژاد را روی سایت گذاشتین ولی چرا کامل نیست؟
ویدیوهای ظهرفاطمیه خیلی کیفیتش پایینه 
خواهش میکنم از این به بعد فیلهارو با کیفیت بالاتر بذارید
با سلام
شهادت امام هادی (ع) حاج مهدی اکبری در مسجد بناهای مشهد مراسم اجرا کردند که خیلی زیبا بود (غریب سامرا ) اگه امکانش باشه فیلم اون مراسم را بذارید   خیلی ممنون 
۲۷ دی ۹۳ ، ۲۳:۰۳ بچه هیئتی کرج
سلام ایول اقا مازیار طاولی
خیلی خوشحال شدیم مداحی های ایشون رو دیدیم
پرچم مادحین کرج بالاس
در ضمن ایول حاج مهدی که تو کرج محرم دل مارو خنک کردن
یـــــــــــــــــا حیدر...
سلام
حاجی مهدی نفست حق
دددددددددددددددددددددددووووووووووووووووووووووووووووسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
                                       دارم

اگه تصویری سخنرانی ها رو نمیذارین لااقل صوتی شو بزارین 
مخصوصا سخنرانی 10/4 حاجی ایلخانی رو
سلام پس چی شد این تصویری ها

سلام من برای چندمین بار این پیام رو میزارم.  لطفا فایلهای سخنرانی دهه اول محرم حاج آقای علوی داخل سایت بزارید.
سلام خواهش میکنم از شب 27.28.29.30 صفر هم تصویری بزارید


۰۷ دی ۹۳ ، ۰۰:۳۰ سید سجاد هواخواه
با عرض سلام ب خادمای هیعت علمدار اگه مقدوره کد اهنگ پیشواز از مهدی اکبری هم تو سایت بزارین.البته جدید92یا93دستتون درد نکنه اجرتون با اقا.التماس دعا.
0                                 صلوات
۰۵ دی ۹۳ ، ۱۰:۱۸ سید سجاد هواخواه
سلام خسته نباشی میگم ب خادماهیعت علمدارو مخصوصا حاج مهدی اکبری 
واقعا محرم و صفر مراسما عالی بود ان شا الله خدا قبول کنه
من یکی از طرفدارای دو اتیشه حاج مهدی هستم.ان شا الله خدا خودش و خانوادشو حفظ کنه
                  
                                   شادی روح ابو لو لو صلوات
۰۴ دی ۹۳ ، ۱۳:۱۹ شیخ عبدالرقیه(سلام الله علیها)
با عرض قبولی طاعات وعبادات.این خیلی عالیه که هیئت علمدار تحت تاثیر جو حاکم قرار نگرفته و آن وقار وسنگینی خودش رو حفظ کرده و به روش خودش عمل میکنه.متاسفانه هیئات از معنای خودشان دور شده اند و رو به سبک و مدل و دستگاه آورده اند.من خودم هر هفته بچه ها رو سوار ماشینم میکنم میارمشون.مادرسادات کمکتون کنه
با سلام
مراسم محرمتون عالی بود
صدای حاجی واقعا دلنشینه خدا نفسشون رو گرم نگه داره
تقاضام از شما اینه که از کربلایی محمدعلی بخشی تو مراسماتتون دعوت کنین
خیلی ممنون
سلام لطفا در مورد مراسم 5شب اخر صفر اطلاع رسانی کنید. که آیا حاج مهدی تشریف دارن یانه؟
سلام حاج مهدی خداخیرت بده اربعین نایب الزیارت هستم حاج مهدی افتخار ما مشهدی هاهستی
سلام. من دنبال فایل صوتی زیارت عاشورا با نوای حاج مهدی هستم. لطفا تو سایت بذارینش.
۳۰ آبان ۹۳ ، ۱۷:۲۴ محمدصادق کرمی
سلام
دمتون گرم ، ناز نفست حاج مهدی ، یا علی مدد.
با سلام و خسته نباشید . لطفا کلیپ مراسم های شب پنجم به بعد رو هم بزارید من دیشب پرسیدم تو هیئت گفتن گذاشتیم ولی نیست اگر میشه زودتر اونهارو هم بزارید . ممنون ....
سلام ، می خواستم بدونم که حاج مهدی تو مشهد کلاس مداحی دارن یا نه ؟ حاج سعید و بقیه چطور ؟
۱۸ آبان ۹۳ ، ۲۰:۴۳ بچه شهرامام
به خدا حاج مهدی تکی من عاشقتم یا علی خدا حفظت کنه 
۱۸ آبان ۹۳ ، ۲۰:۱۳ سید امیر حسین فاضلی
سلام ایا میشه با حاج مهدی از طریق سایت در ارتباط بود؟
پاسخ:
سلام
خیر
۱۸ آبان ۹۳ ، ۲۰:۰۳ سید امیر حسین فاضلی
سلام انصافا دمت گرم حاج مهدی بنازمت شیر مادرت حلالت
۱۸ آبان ۹۳ ، ۱۴:۰۶ خادم الحسین
سلام......
دم همگی گرم به مولا ممنون میشم اگه تصویریای شب فتم به بعدروهم بزارید...
یاحق....
۱۶ آبان ۹۳ ، ۱۶:۳۸ محمدصادق کرمی
سلام 
لطفا اگه ممکنه ویدیو های جدید بذارید ، اجرتون با سیدالشهدا ... یا علی مدد ...
سلام تو رو جون هرکی دوست دارین این سیستم صوتی رو درست کنید به خدا زشته برا هییت علمدار
سلام ناز نفست حاجی دمت گرم 

سلام
خدا قوت
فقط امام حسینو عشقه
حاج مهدی دمت گرم باشه همیشه ان شا الله
سلام.خواهشا ویدئو مراسم 23خرداد بذارید
دم همتون گرم .
۱۲ آبان ۹۳ ، ۰۱:۲۲ محمدصادق کرمی
سلام 
دمتون گرم ، اجرتون با آقا اباعبدالله الحسین ، دم حاج مهدی هم گرم ... یا علی مدد ♥
خیلی جالب بودایول داش مهدی
اجرکم عندالله 

۰۶ آبان ۹۳ ، ۱۵:۲۷ بچه محل امام
حاج مهدی واقعا دعاکن این شبا مخصوصا برای جوانا یاعلی مدد 
سلام به همه دوستان و عرض تسلیت ایام 
نسخه جدید سایت حاج مهدی راه اندازی شد . .... 
سلام آقا لطفا تارنمای مهدی اکبری رو راه بندازید عشق منه حاج مهدی اکبری یاعلی 
۲۸ مهر ۹۳ ، ۰۹:۲۲ حمدرضا شیخلر09379125319
آقا کشتی نوح ساکن روح بی کیفیت ضبط شده رسیدگی کنید ممنون
۲۳ مهر ۹۳ ، ۱۴:۰۱ محمدصادق کرمی
سلام 
مداح فقط حاج مهدی ♥♥♥ با صدای بقیه حال نمی کنم البته دم همشون گرم اجرشون با آقا اباالفضل (ع) ولی من توی کل مداح های ایران فقط نوای گرم حاج مهدی اکبری را می پسندم ... دمت گرم حاج مهدی ... یا علی مدد
خداییش همه جور تصویری ها رو گذاشتین الا سرود سعید آقا واسه ولادت حضرت معصومه!!!این رسمش نیست.............
۱۵ مهر ۹۳ ، ۲۱:۵۶ محمدصادق کرمی
سلام 
مرسی از ویدیو های جدید ♥ دم حاج مهدی گرم ♥ دم شما هم گرم ♥ دم همه ی نوکرای امام حسین (ع) گرم ♥ یا علی مدد ♥
لطفا سرود ولادت حضرت معصومه که سعید آقا خوندن هم تصویری بذارین.با تشکر
با سلام خواهشن فایلهای صوتی مراسم 27 شهریور 93 با مداحی حاج مهدی اکبری و حاج مهدی مختاری رو بزارید رو سایت با تشکر فراوان...
۲۹ شهریور ۹۳ ، ۱۲:۳۵ محمدصادق کرمی
سلام 
لطفا آپدیت کنید و چند تا ویدیوی جدید بذارید ... ممنون ... یا علی مدد
سلام خواهش میکنم فیلم های بیشتر از مراسمات هفتگی بزارید تو سایت. با تشکر

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی