هیئت علمدار

پایگاه اینترنتی هیئت علمدار مشهد الرضا (ع)

هیئت علمدار

پایگاه اینترنتی هیئت علمدار مشهد الرضا (ع)

آخرین نظرات

مراسم هفتگی 

پنجشنبه دوم مرداد ماه 99

سحنران: حجت الاسلام فاتحی

مداحان: حاج مهدی اکبری- حاج سعید قانع

ایام زیارتی امام رضا(ع)

پنجشنبه بیست و ششم تیر ماه 99

سحنران: حجت الاسلام حاتمی

مداحان: حاج مهدی اکبری- حاج سعید قانع- کربلایی احد قدمی

کربلایی علیرضا داوری فر- کربلایی مازیار طاوولی- کربلایی محمودگرجی- کربلایی محمدرضاناصری

شعرخوانی: کربلایی محسن صرامی- کربلایی هادی مصدق- کربلایی ابوالفضل عصمت پرست

ولادت امام رضا(ع)

پنجشنبه دوازدهم تیر ماه 99

سحنران: حجت الاسلام حاتمی

مداحان: حاج مهدی اکبری- حاج سعید قانع-کربلایی مجید قناعت جو

کربلایی محمودگرجی- کربلایی علی اکبرحائری- کربلایی علی اصغراحمدی

مراسم هفتگی

پنجشنبه پنجم تیر ماه 99

سحنران: حجت الاسلام قاسمی

مداحان: حاج مهدی اکبری- حاج سعید قانع- کربلایی وحید دبیر

شهادت امام صادق(ع) 99

پنجشنبه بیست و نهم خرداد ماه 99

سحنران: حجت الاسلام حسن آبادی

مداحان: حاج مهدی اکبری- حاج سعید قانع

مراسم هفتگی

پنجشنبه بیست و دوم خرداد ماه 99

سحنران: حجت الاسلام سیدعبدالحمیدشهاب

مداحان: حاج مهدی اکبری- حاج سعید قانع

مراسم هفتگی

پنجشنبه پانزده خرداد ماه 99

سحنران: حجت الاسلام شیخ مهدی شریف

مداحان: حاج مهدی اکبری- حاج سعید قانع- کربلایی پیام کیانی

مراسم هفتگی

پنجشنبه هشت خرداد ماه 99

سحنران: حجت الاسلام علوی

مداحان: حاج مهدی اکبری- حاج سعید قانع

مراسم هفتگی

پنجشنبه پانزده اسفند ماه 98

سحنران: حجت الاسلام فاتحی

مداحان: حاج مهدی اکبری- حاج سعید قانع- کربلایی جعفر ملائکه

کربلایی پیام کیانی- کربلایی مصطفی ضیا

مراسم هفتگی

پنجشنبه هشت اسفند ماه 98

سحنران: حجت الاسلام کاظمی

مداحان: حاج مهدی اکبری- حاج سعید قانع